Мая 2021 Июня 2021
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Протидія булінгу

Pravila

Затверджено

наказом по колегіуму

від 23.10.2020р. № 136-ОД

Порядок реагування

на доведені випадку булінгу (цькування) в колегіумі №11 та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків комісії з розгляду випадку боулінгу (цькування), керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та міське управління освіти про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2. Комісія за результатами проведеного розслідування щодо з'ясування обставин на підставі заяви про булінг (цькування), визначених сторін булінгу (цькування), встановлених можливих причин булінгу (цькування) розробляє рекомендації для педагогічних працівників щодо освітньої діяльності з учнями, причетними до булінгу, їх батьками (особами, що їх заміняють), заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування).

3. Практичний психолог у межах своїх посадових обов’язків:

діагностує  стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування) та за результатами діагностики розробляє план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків (законних представників);

розробляє та реалізує програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;

розробляє профілактичні заходи для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних представників;

здійснює супровід вчителів, які забезпечують освітній процес для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування);

забезпечує надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

4. Вчителі, які працюють з класом чи групою, у якій зафіксовано випадок булінгу (цькування), забезпечують:

виконання рекомендації комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з учнями, причетними до булінгу (цькування) та їхніми батьками (законними представниками);

дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в закладі освіти, визначених статутом закладу освіти, законодавством;

виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії класу чи групи під час освітнього процесу.

5. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

6. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування) відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії.

Порядок подання та розгляду

(з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

в колегіумі №11

Складено відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора колегіуму про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім’я директора колегіуму пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування). Заява подається у письмовому вигляді  відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Право подати заяву мають здобувачі освіти, їх батьки, педагоги, та інші учасники освітнього процесу. Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон; статус (постраждалий чи свідок булінгу); навести розгорнутий виклад фактів; вказати джерело отримання інформації; тривалість булінгу; дата подання заяви та особистий підпис.

3. Директор колегіуму видає наказ про проведення розслідування із визначенням уповноваженої особи; створює наказом по колегіуму  комісію з розгляду випадку булінгу (цькування), скликує її засідання.

4. До складу комісії з розслідування випадку булінгу входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5. Уповноважена особа у разі виникнення підозри, або отримання заяви щодо булінгу, або якщо є реальна загроза його вчинення, проводить зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагається  встановити контакт, довірливі стосунки. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт боулінгу щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

6. Комісія з розгляду випадків  булінгу (цькування) проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол.

7. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор колегіуму повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

9. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по колегіуму.

10. Уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності, відповідно до наказу про склад комісії, згідно з протоколом засідання комісії відповідає за виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в дитячому колективі та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).

11. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах колегіуму учасниками освітнього процесу. У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, то він може  звернутися  до органів Національної поліції  України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей, про що директор колегіуму має повідомити постраждалого.

12. Не залежно від рішення комісії, директор колегіуму  забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

 

Зразок заяви

Переглянути...

Затверджено

Наказом по колегіуму №11

від   13.08.2020 р. № 63-ОД

ПЛАН

заходів щодо запобігання і протидії булінгу в колегіумі №11

2020-2021 н.р.

з\п

Зміст роботи

Цільова

аудиторія

Термін

виконання

Відповідальні

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження булінгу

1

Проведення наради з вчителями та працівниками колегіуму з питань профілактики булінгу

Учителі, технічний персонал, бібліотекар

Вересень

Заступник директора з ВР

2

Підготовка методичних рекомендацій для класних керівників та вчителів з розпізнання ознак насильства різних видів щодо дітей

Класні керівники, вчителі

Вересень

Психолог, соціальний педагог


 

3

Проведення засідання науково-методичної кафедри класних керівників з питань профілактики булінгу: ознайомлення з нормативними документами, з механізмом звернення про випадки булінгу

Класні керівники 1-11 класів

Серпень

Заступник директора з ВР

4

Встановлення  «Скриньки довіри» для повідомлень про випадки булінгу

Всі учасники освітнього

процесу

Протягом року

Соціальний педагог

5

Підготовка тематичних буклетів «Булінгу, ні!»

Учні 5-9 класів

Жовтень

Психолог, соціальний педагог, учні 10-11 класів

6

Оформлення виставки літератури «Як не стати жертвою булінгу»

Всі учасники освітнього

процесу

Вересень

Бібліотекар

7

Створення  інформаційного куточоку «Куди звертатися, якщо ти став жертвою або свідком цькування та насилля»

Всі учасники освітнього

Протягом року

Соціальний педагог

8

Створення презентації «Як протидіяти булінгу»

1-4 класи;

5-11 класи

Жовтень

Психолог, соціальний педагог

Інформаційно-профілактичні заходи та заходи з формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Організація  занять Школи правових знань

Учні 5-9 класів

Протягом року

Соціальний педагог

2

Участь  у Всеукраїнській   Акції «16 днів проти насильства»

Учні 1-11 класів

25.11-10.12

Заступник директора з ВР, соціальний педагог

3

Проведення  тижня правових знань «Я і мої права»

Учні 1-11 класів

07-11.12

Соціальний педагог. вчитель основ правознавства

4

Проведення «ранкових зустрічей»з метою формування дружних стосунків в колективі

Учні 1-4 класів

Протягом року

Вчителі 1-4 класів

5

Проведення годин спілкування «Правила безпечної поведінки в інтернеті»

Учні 1-4 класів

Листопад

Класні керівники

1-4 класів

6

Проведення годин спілкування «Кібербулінг»

Учні 5-11 класів»

Листопад

Класні керівники

5-11 класів

7

Проведення тренінгів, бесід, годин спілкування з метою згуртування колективу, формування толерантності, взаємоповаги

Учні 5-11 класів»

Протягом року

Класні керівники

1-11 класів

8

Проведення загальношкільних КТС «Фестиваль дитячої творчості», «Новорічний серпантин», «Зоряний щлях», «Посвята в колегіанти»

Учні 5-11 класів»

Протягом року

Педагог-організатор

Соціально-психологічний супровід

1

Діагностування рівня тривожності учнів,

згуртованість та структуру

класних колективів за діагностично – прогнозуючим комп’ютерним комплексом «Універсал»

Учні 1-11 класів

Вересень, листопад

Психолог,

соціальний педагог

2

Спостереження за  поведінкою та міжособистісними взаємовідносинами учнів в школі

Учні 1-11 класів

Протягом року

Класні керівники, вчителі,

соціально-психологічна служба

3

Індивідуально-корекційна робота з учнями, які за діагностикою належать до  групи «ізольовані» та «відторгнуті», з учнями, що мають високий рівень тривожності, низьку мотивацію до навчання

Учні 1-11 класів

Протягом року

Психолог, соціальний педагог, класні керівники

4

Проведення тренінгів з метою згуртування класних колективів

1-10 класи

Протягом року

Соціальний педагог, психолог

5

Проведення консультацій для класних керівників за результатами діагностики

1-11 класи

Вересень, грудень

Психолог

6

проведення консультацій для учнів з питань адаптації в колективі

1-11 класи

Протягом року

Соціальний педагог, психолог

Робота з батьками

1

Проведення заняття батьківського всеобучу «Як що ваша дитина стала жертвою боулінгу і кібербулінгу…»

Батьки1-11 класи

Листопад

Заступник директора з ВР, психолог, соціальний педагог

2

Проведення консультації для батьків щодо зменшення ризиків цькування та боулінгу їх дітей

Батьки1-11 класи

Протягом року

Психолог. Соціальний педагог

3

Створення інформаційного куточку  «Поради: як захистити дитину від боулінгу»

Батьки1-11 класи

Протягом року

Психолог. соціальний педагог

Заступник директора з виховної роботи                                     І. В. Іващенко