Ноября 2019 Декабря 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Психологічна служба

Еще статьи...

Проблеми адаптації п’ятикласників

Шляхи розв’язання

Організаційно-психологічні

1

Недостатня наповненість уроку навчальним матеріалом, невиправдано повільний темп уроку, відсутність матеріалів для сильніших учнів, перенесення основної тяжкості засвоєння курсу на домашню роботу.

З кожним кроком збільшувати обсяг матеріалу і темп навчання; давати додаткові завдання сильним учням; у класі виконувати складніші завдання, а  додому задавати легші.

2

Недостатньо організований і чіткий початок уроку, закінчення уроку, виділення додаткового – понад  40 хв. – часу на виконання письмових перевірочних робіт, а тому  діти не привчаються швидко включатися в роботу, ефективно і швидко працювати

Привчити дітей починати роботу на уроці по дзвінку, швидко включатися в роботу, не давати окремим дітям додаткового часу на виконання контрольних робіт, закінчувати урок також по дзвінку.

3

Стійка звичка в дітей до надмірної допомоги батьків під час виконання домашніх завдань, творчих робіт

Пояснити батькам 5-класників, що їхня надмірна допомога наносить шкоду інтелектуальному розвитку їхньої дитини. Включення в уроки завдання, що контролюють ступінь самостійності школярів у виконанні домашніх завдань.

4

Бідність арсеналу й одноманітність  методів навчання, невідповідність методичного багажу вчителя реальним навчальним можливостям дітей

Розповсюдження кращого досвіду успішного навчання дітей із застосуванням  інноваційних методів і технологій навчання.

5

Пасивність більшості учнів у процесі навчання

Використання форм і методів організації занять, що вимагають від кожного учня активної і усвідомленої участі (в т.ч. парної, групової роботи, інтерактивних методів навчання тощо).

6

Несформованість в учнів уявлення про відмінну усну відповідь «з місця» чи відповідь «біля дошки»  (еталону відповіді)

Учителям-предметникам  спільно з учителями початкової школи визначити  вимоги до відповіді учня і поступово роз'яснювати дітям ці вимоги, враховувати їх, оцінюючи відповіді в 5-му класі.

7

Звичка в дітей одержувати оцінку за будь-які, найменші, короткі або необґрунтовані відповіді.

Добиватися від дітей розгорнених, повних відповідей, чіткої і грамотної мови; не допускати виставляння необґрунтовано високих оцінок за неповні відповіді.

8

Збіднена (аж до кінця навчання в початковій школі) мова вчителя, відсутність динаміки у використанні лексики від 1-го до 4-го класу, «сюсюкання», уникання наукових термінів і понять

Корисне створення і впровадження вчителями-предметниками спільно з вчителями початкової школи словника-програми поступового ознайомлення дітей з науковою лексикою, проведення окремих уроків у початковій школі разом з учителем середніх класів

9

Створення у дітей вчителем і батьками в кінці 4  -го класу психологічного бар'єру – настороженого очікування труднощів навчання в 5-му класі

Знайомство батьків і дітей зі своїми майбутніми вчителями вже в 4 -му класі, проведення предметних свят, олімпіад, змагань, окремих уроків, батьківських зборів спільно з учителями 5-го класу

Загально-дидактичні

10

Недостатня техніка читання, значні проблеми в розумінні тексту через збіднений лексичний запас у частини дітей, невміння ділити текст на смислові частини та аналізувати його.

Постійно пропонувати учням завдання на перевірку знання і розуміння смислу  термінів, понять; вести словнички термінів, читати вголос і аналізувати умови завдань, рекомендувати і батькам проводити таку роботу з дітьми вдома.

11

Недостатня швидкість письма, нечіткий почерк у значної частини дітей

Рекомендувати вправи для розвитку м'язів кисті руки, відповідну ручку, продовжувати стежити за правильністю написання букв і цифр, за правильним положенням ручки

12

Нестійкість уваги, слабо розвинена оперативна пам'ять у багатьох дітей

На уроках пропонувати обчислення ланцюжків, удома (під керівництвом батьків) – спеціальні вправи на тренування уваги і пам'яті

13

Недостатня тренованість довготривалої механічної пам'яті

Практикувати письмове опитування правил, пропонувати для запам'ятовування не лише віршовані, а й прозаїчні тексти

14

Елементи псевдонаукових означень понять у процесі навчання, невміння відокремлювати істотне від неістотного

Своєчасно вводити строгі наукові означення понять, практикувати вправи на класифікацію, знаходження істотних ознак.

15

Відсутність в учнів звички звертатися до енциклопедій, довідників, словників, науково-популярної і додаткової навчальної літератури

Використовувати в класі довідкові видання, пропонувати учням завдання по роботі з довідниками і словниками, доручати готувати повідомлення, розповіді, твори за матеріалами додаткової літератури

 

ЯК ПІДГОТУВАТИ    ДИТИНУ ДО ШКОЛИ.

ПОРАДИ БАТЬКАМ

Ваша дитина розвивається з кожним днем. Вже незабаром ви віддаєте її до школи. Та вам, як і раніше, доведеться терпляче вислуховувати дитину та піклуватися про неї.  Навчання в школі додають свій вклад у розвиток і збагачення її мови та допоможе вам розвинути всі потенційні можливості малюка. Але пам’ятайте: основа виховання закладається не в школі, а вдома, в сім’ї.

Подробнее...

ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ

Ваша дитина скоро піде до школи. Здається, нещодавно ви мріяли про той час, коли вона стане школярем, бо це свідчитиме про перші самостійно зроблені кроки.

У цей період батьки найбільше стурбовані тим, чи зможе навчатися їхня дитина, чи буде цей етап для сім’ї радісним, чи зможуть подолати труднощі. Все це залежить від підготовки дитини та сім’ї, в якій вона виховується, до нових умов. Тому психологи на перший план ставлять психологічну готовність дитини до навчання у школі.

Готовність до школи (шкільна зрілість) – це індивідуальний рівень розвитку дитини на початок шкільного навчання. Саме від його рівня залежить адаптація та успішність дитини у школі.

Традиційно виділяють три аспекти шкільної зрілості:

 • інтелектуальний: знання про навколишній світ, явища природи, людей та себе;
 • емоційний: вміння тривалий час виконувати не дуже привабливу роботу;
 • соціальний: потреба у спілкуванні з однолітками та дорослими, вміння підпорядковувати свою поведінку правилам даної групи.

Дуже часто дорослі запитують: «Хто має готувати дитину до школи: батьки, сім`я чи вихователі дитячого садочка?». Досвід показує, що ніякий найкращий дитячий заклад не може повністю замінити сім`ю, сімейне виховання. У дитячому садочку дітям прищеплюють корисні навички, але якщо заняттями дитини не цікавляться батьки, не надають їм належного значення, не заохочують до старанності, дитина теж починає ставитися до них недбало, не прагне працювати краще, виправляти свої помилки, долати труднощі.

Дуже важливо, щоб батьки запитували свою дитину, які почуття її переповнюють, що вона відчуває, коли думає про школу? Можливо, це радість бажання знайти нових друзів, а може, це страх перед невідомим, невпевненість у власних силах, сум через прощання із дитячими забавками чи іграми? Намагайтеся постійно відчувати стан дитини, бо від того, з яким настроєм вона переступить шкільний поріг буде залежати її здатність пристосуватися до шкільного життя.

Діти пізнають навколишній світ за допомогою емоцій. Вони сприймають тільки те, що є приємним, цікавим, захоплюючим, веселим та новим. Для дорослих має цінність будь-яка інформація, а для дітей – тільки позитивно забарвлена. Тому однією з важливих передумов успішної адаптації до школи є заохочення дитини до навчання в ній.

Діти, у яких високий рівень готовності, – готові до навчання в школі.

Дошкільники із достатнім рівнем готовності дещо слабше психологічно та інтелектуально готові до навчання в школі, ніж ті діти, які отримали високі показники, проте їхні результати відповідають віковим нормам.

Майбутні першокласники із середніми показниками не на належному рівні підготовлені до нових умов. За відповідної організації співпраці із цими дітьми, в період до першого вересня, забезпечуючи адекватну турботу і встановлюючи позитивну атмосферу співпраці, дорослі допоможуть дітям вирішити завдання розвитку відповідно до їх вікових особливостей.

Практика свідчить, що низький рівень готовності до школи чи її відсутність може стати причиною появи тривожності у дитини, хронічної втомлюваності, формування заниженої самооцінки, загальної неуспішності, а також – причиною неврозів.

Рекомендації батькам для підвищення рівня готовності дитини до навчання в школі:

 1. Радійте Вашій дитині!
 2. Розмовляйте з дитиною спокійним голосом. Для дитини Ви – зразок мовлення, адже вона вчиться мови, наслідуючи, слухаючи, спостерігаючи. Ваша дитина буде говорити так, як Ви. Малюк успішніше засвоює мову тоді, коли дорослі слухають його, спілкуються, розмовляють. Виявляйте готовність слухати. Якщо роль слухача Вас втомлює, якщо Ви поспішаєте, не забувайте: терпіння, виявлене в дошкільний період, суттєво полегшить ваші проблеми в майбутньому.
 3. Щодня читайте дитині. Розучуйте скоромовки.
 4. Приділяйте дитині якомога більше часу. Саме в дошкільні роки закладаються основи впевненості в собі та успішного спілкування поза сім’єю. Від рівня раннього мовленнєвого розвитку залежати подальший процес росту дитини в школі.
 5. Не забувайте, що мова та мовлення краще розвиваються в атмосфері спокою, безпеки та любові.
 6. У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси. Поважайте її неповторність.
 7. Розвивайте основні лінії дошкільного дитинства – вміння слухати, бачити, відчувати.
 8. Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів руки, аби їй було легше опановувати письмо. Для цього необхідно вчити малюка вирізати, малювати, зафарбовувати, будувати, складати невеликі за розміром деталі, зображення. Навчіть дитину зав’язувати та розв’язувати вузлики.
 9. Забезпечуйте можливості та умови для повноцінної гри. Гра – це провідна діяльність дошкільника. Л.С. Виготський відзначав: «Чим краще дитина грається, тим краще вона підготовлена до навчання у школі».
 10. Допомагайте дитині осягнути склад числа. Немає необхідності, щоб вона   механічно лічила до 100 і більше. Нехай рахує до 10-20, але особливо важливо розуміти і знати, з яких чисел складається 5, а з яких – 7 тощо. Це є основою понятійного мислення, розуміння основ математики, а не механічного запам’ятовування.
 11. Працюйте над розвитком пам’яті малюка, його уваги, мислення. Для цього пропонується багато ігор, головоломок, задач у малюнках, лабіринтів тощо в різних періодичних та інших виданнях.
 12. Запровадьте в сім’ї єдиний режим і дотримуйтеся його виконання (обов’язково всі члени родини).
 13. Дитина повинна мати певне доручення і відповідати за його виконання.
 14. Необхідною умовою емоційно-вольового розвитку малюка є спільність вимог до нього з боку всіх членів родини.

 

 

 

Тест «Чи готова дитина до походу в школу?»

«Коментарі» пропонують за допомогою простого тесту визначити готовність малюка до школи. На всі питання треба відповідати «так» (1 бал) чи «ні» (0 балів).

1. Чи відвідувала дитина дитячий садок?

2. Чи дає дитина здачі своєму кривдникові?

3.Чи займається дитина самостійно якоюсь справою, що вимагає зосередженості, протягом 30 хвилин?

4. Чи вміє дитина складати розповіді за картинкою не коротші, ніж із п´яти речень?

5. Чи соромиться дитина в присутності незнайомих людей?

6. Чи вміє вона рахувати до 10 і назад?

7. Чи вміє дитина читати по складах або цілими словами?

8. Чи може вона розповісти напам´ять кілька віршів?

9. Наскільки впевнено дитина пише або малює – чи тверда у неї при цьому рука?

10. Чи любить дитина малювати і розфарбовувати картинки?

11. Чи знає назви диких і домашніх тварин?

12. Чи може користуватися ножицями і клеєм, наприклад, робити аплікацію?

13. Чи може зібрати розрізану картинку з п´яти частин?

14. Чи може дитина узагальнювати поняття - наприклад, назвати помідори, моркву і цибулю ловом «овочі»?

15. Чи в змозі дитина розуміти і точно виконувати словесні інструкції?

16. Чи бувала дитина в зоопарку, селі, музеї?

17. Чи може дитина грати самостійно?

18. Чи є у неї хобі?

19. Чи здатна дитина переказати історію, зберігши основну думку і послідовність дій?

20. Чи задає вона питання про слова, про їхнє значення?

Результати

Чим більше балів, тим більше дитина готова до занять у школі.

Від 16 до 20. - Можна Вас привітати! У вашої дитини 100%-а готовність до шкільних занять. Такий результат свідчить про те, що Ви дуже правильно виховували дитину і єдине, про що залишається потурбуватися напередодні 1 вересня - це про купівлю красивої канцелярії. Ну і, про всяк випадок, варто підтягнути свої знання з шкільних предметів, щоб допитливий школяр не застав батьків зненацька.

Від 10 до 15. - Не найгірший результат. Варто звернути увагу на ті відповіді, де ви сказали «ні», і спробувати зрозуміти, що саме ви пропустили у вихованні свого чада. При цьому варто гарненько помізкувати, як правильно заповнити ці прогалини у вихованні. Рекомендація одна: побільше часу приділяти маленькому учневі.

Від 5 до 9. - Серединка на половинку. Готовність дитини - 50%. Схоже, що ви виховували дитину «на ходу» і в перервах між роботою. Однак не все ще втрачено - чим більше активності ви будете проявляти при перших кроках її шкільного життя, тим швидше дитина зрозуміє, що таке навчання і навіщо воно їй потрібне. Навіть якщо у вас є можливість найняти репетитора для першокласника, не варто забувати, що батьківську увагу і участь не здатний замінити навіть висококласний фахівець.

Від 1 до 4. - Дуже поганий результат! Дитина взагалі не готова до відвідування школи. З таким рівнем знань і умінь не варто сподіватися навіть на задовільні результати навчання. Такий низький результат свідчить тільки про одне - ви не впоралися зі своєю батьківського функцією. Дивно, чому соціальні служби ще не позбавили вас батьківських прав.

 

06 травня відбувалася чергова зустріч Школи батьків майбутніх першокласників, на якій психолог Мартинова М.М. висвітлила тему «Спільний план виховання дитини: що це таке?». Протягом зустрічі було наголошено, що дитина для нормального розвитку потребує двох видів любові: материнської та батьківської. Батьківська любов вимоглива, спрямована на справедливість. Материнська – глибша від батьківського почуття справедливості. Мати любить дитину тільки за те, що вона є, за те, що це її дитина, і не вимагає ніяких заслуг.

Подробнее...