Октября 2021 Ноября 2021
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Методичні публікації

Еще статьи...

Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій

Авторитарне (лат. autoritas — влада, вплив) виховання — педагогічна концепція, яка передбачає підкорення вихованця волі вихователя. Придушуючи ініціативу і самостійність, А. в. перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої особистості, призводить до її нівелювання, виникнення конфронтації між педагогом і дітьми.

Авторська школа — експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого базується на розробленій автором чи авторським колективом педагогічній концепції. Термін запроваджено наприкінці 80-х років XX ст., однак у світовій педагогіці авторськими за суттю були навчальні заклади Й.-Г. Песталоцці, Ф. Фребеля, школи М. Монтессорі, Р. Штейнера, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.

Подробнее...

Кросікова Ольга Зіновіївна,

заступник директора з навчально-виховної

роботи колегіуму № 11 загальноосвітнього

навчального  закладу І-ІІІ ступенів

м. Новомосковська Дніпропетровської обл.

Дидактичні ігри на уроках математики

Для багатьох дітей математика є складним, не цікавим  предметом. Це можливо пояснити тим,що у них погано розвинені такі функції пізнавальної діяльності як аналіз,синтез,узагальнення,вміння порівнювати, класифікувати, диференціювати. Сучасним методом навчання і виховання, що сприяє оптимізації та активізації навчального процесу та дозволяє показати цікаві й захоплюючі грані математики, є дидактична гра. Гра охоплює всі періоди життя людини. Це важлива форма її життєдіяльності, а не вікова ознака. З грою людина не розлучається все життя, змінюються лише її мотиви, форми проведення.. Дидактична гра – це вид діяльності, залучившись до якої, діти навчаються. Поєднання навчальної спрямованості та ігрової форми дозволяє стимулювати невимушене оволодіння конкретним навчальним матеріалом [4].

Подробнее...

Походєєва Людмила Олександрівна,

заступник директора з навчально-виховної

роботи колегіуму № 11 загальноосвітнього

навчального  закладу І-ІІІ ступенів

м. Новомосковська Дніпропетровської обл.

ФОРМУВАННЯ  ДУХОВНОВНОГО  СВІТУ  ОСОБИСТОСТІ

ЗАСОБАМИ  УРОКІВ  МИСТЕЦТВА

Урок є значущим елементом виховання особистості, яка пізнає закономірності життя і будує своє життя з урахуванням цих закономірностей. Значну роль  у формуванні духовного світу особистості відіграють предмети художньо-естетичного циклу, а саме інтегрований курс «Мистецтво», що вивчає всі види мистецтва в контексті світової історії, регіональних співвідношень і дає має можливість молодій людині осягнути духовні сенси, що зосереджені в різноманітних творах мистецтва.

Подробнее...

Махно Олена Володимирівна,

заступник директора з науково-методичної роботи

колегіуму №11 загальноосвітнього навчального

закладу І-ІІІ ступенів;

Третьякова Тетяна Миколаївна,

директор колегіуму №11

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів

Сучасний вчитель Нової української школи

Педагогічна діяльність вчителя ХХІ століття значно відрізняється від попередніх років. Сучасність вимагає, щоб методологічна культура вчителя базувалася не лише на використанні, набутих в процесі професійної підготовки, знань, а на науковій діяльності. Звідси слідує, що мета, об’єкт, методи і засоби навчання будуть іншими. Сучасний вчитель не просто навчає, а обирає такі шляхи навчання, які будуть більш ефективними, об’єктом його діяльності стає здобувач освіти, а не просто учень, а методи і засоби, які він використовує направлені на дослідження певних явищ і процесів. Методологічна культура вчителя базується на науковому мисленні, постійному пошуку та вирішенні поточних питань, логічному застосуванні набутих педагогічних знань з метою  реалізації компетентнісного підходу до навчання. Це все зумовлено тим, що змінилася основна мета освітнього процесу. Метою Нової української школи є випускник – патріот, інноватор, цілісна особистість.

Подробнее...