Ноября 2019 Декабря 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Еще статьи...

Експериментальна діяльність педагогічного колективу колегіуму №11

Експериментальна діяльність педагогічного колективу колегіуму №11


Тема

Рівень

Науковий керівник

1

Упровадження науково-педагогічного проекту «Росток»

Всеукраїнський

Пушкарьова Т.О. кандидат педагогічних наук, доцент відділу виховної роботи та захисту прав дитини Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України

2

Становлення позитивної Я-концепції особистості в умовах гуманізації освіти

Регіональний

С.Г.Крамаренко, завідуюча   кафедрою  психології  освіти ДОІППО,  кандидат педагогічних наук,  доцент;

3

Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку

Регіональний

Висоцька О.Є.. доктор філософських наук, завідуюча кафедрою філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністюДОІППО

4

Розробка моделі школи культури здоров’я в навчальних закладах України різних типів і рівнів акредитації

Регіональний

В.В. Морозова– проректор з наукової роботи ДОІППО, кандидат медичних наук, професор

5

Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів» (за електронним діагностико-прогнозуючим комплексом «Універсал»)

Регіональний

В.О. Киричук – кандидат психологічних наук, докторант ЦІППО НАПН України

6

«Духовний розвиток учнів та педагогів в умовах школи культури здоровя та особистісного зростання»

Всеукраїнський

Помиткін Е.О. – доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

та інші наукові співробітники

відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

7

«Психологія становлення здорового способу життя

в навчально-виховному процесі» (дисертаційне дослідження)

Всеукраїнський

Волошко Н.І. кандидат психологічних наук, старшому науковому співробітнику відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

8

«Психологічні особливості творчого сприймання старшокласниками однолітків» (Наукове дослідження)

Всеукраїнський

Рибалка В.В. –доктор психологічних наук, професор,  провідний. науковий. співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, радник директора Інституту обдарованої  дитини, головний науковий співробітника відділу психології творчості Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України,

 

Експериментальна діяльність педагогічного колективу колегіуму №11

Експериментальна діяльність педагогічного колективу колегіуму №11


Тема

Рівень

Науковий керівник

1

Упровадження науково-педагогічного проекту «Росток»

Всеукраїнський

Пушкарьова Т.О. кандидат педагогічних наук, доцент відділу виховної роботи та захисту прав дитини Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України

2

Становлення позитивної Я-концепції особистості в умовах гуманізації освіти

Регіональний

С.Г.Крамаренко, завідуюча   кафедрою  психології  освіти ДОІППО,  кандидат педагогічних наук,  доцент;

3

Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку

Регіональний

Висоцька О.Є.. доктор філософських наук, завідуюча кафедрою філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністюДОІППО

4

Розробка моделі школи культури здоров’я в навчальних закладах України різних типів і рівнів акредитації

Регіональний

В.В. Морозова– проректор з наукової роботи ДОІППО, кандидат медичних наук, професор

5

Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів» (за електронним діагностико-прогнозуючим комплексом «Універсал»)

Регіональний

В.О. Киричук – кандидат психологічних наук, докторант ЦІППО НАПН України

6

«Духовний розвиток учнів та педагогів в умовах школи культури здоровя та особистісного зростання»

Всеукраїнський

Помиткін Е.О. – доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

та інші наукові співробітники

відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

7

«Психологія становлення здорового способу життя

в навчально-виховному процесі» (дисертаційне дослідження)

Всеукраїнський

Волошко Н.І. кандидат психологічних наук, старшому науковому співробітнику відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

8

«Психологічні особливості творчого сприймання старшокласниками однолітків» (Наукове дослідження)

Всеукраїнський

Рибалка В.В. –доктор психологічних наук, професор,  провідний. науковий. співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, радник директора Інституту обдарованої  дитини, головний науковий співробітника відділу психології творчості Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України,

 

Психологія становлення

«Психологія становлення здорового способу життя в навчально-виховному процесі»

Третьякова Ю.Д.

З 2013-2014 навчального року колегіум №11 розпочинає апробацію експериментальної програми

ПСИХОЛОГІЯ СТАНОВЛЕННЯ

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ

ПРОЦЕСІ

(автор Н.І.ВОЛОШКО – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)

Актуальність програми-практикуму. Проблема психо­логіч­ної культури здоров’я і здорового способу життя найбільш актуальна в період форму­вання особистості, зокрема, у підлітковому і юнацькому віці, оскільки цей період особистіс­ного розвитку вагомо впливає на формування фундаментальних психологічних структур, суб’єктність в діяльнісних, індивідуальних і соціальних, стихійних і свідомих вимірах індивіда. Актуальність цієї проблеми пов’язана з інтенсивними інтелектуальними, емоційними, особистісними наван­та­жен­нями, якими харак­теризується сучасний навчальний процес. Поряд з цим, діють також інтенсивні соціальні, еконо­мічні, екологічні фактори, на які не може не відгукнутися нестійка дитяча психіка з її чутливою емоційною сферою.

Подробнее...

Експерементальний навчальний заклад

Колегіум №11 –

експериментальний навчальний заклад

За проблемами наукових досліджень Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти створено мережу експериментальних шкіл. Рівень обласного експериментального навчального закладу мають 106 закладів області, які задіяні в 7 експериментах. Колегіум №11 є експериментальним навчальним закладом обласного рівня за 5 напрямками:

Подробнее...