Октября 2019 Ноября 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Інформація для викладачів

Самоаналіз уроку вчителем.

Основні вимоги до самоаналізу: місце уроку, що розбирається, у сис­темі уроків з досліджуваної темі, обґрунтування освітньої й виховної цілей уроку й виконання наміченого плану уроку, характеристика класу й мотивація відбору навчального матеріалу для даного уроку, психоло­гічна й педагогічна оцінка системи навчальних завдань і вправ, вико­наних учнями на уроці, оцінка розвитку самостійного мислення учнів на уроці. Мотивація вибору методів уроку, оцінка відповідності даних методів цілям і змісту уроку, виконанню поставлених завдань, задо­воленість або незадоволеність учителем уроком (його окремими час­тинами); заходи, намічені вчителем щодо усунення недоліків, оцінка й обґрунтування досягнутих на уроці результатів. Самооцінка як одна з умов творчої праці вчителя.

Подробнее...

Використання діяльнісного методу з метою розвитку розумових здібностей учнів на уроках математики в 1 класі

Спочатку неминуче йдуть думка,
фантазія, казка. За ними прямує
науковий розрахунок і вже, в кінці
кінців, виконання вінчає думку.
К.Е. Ціолковський

Навчити кожну дитину математики майже нездійсненна мрія  вчителя.  Навчання триває упродовж всього часу перебування учня в навчальному закладі і далі продовжується все життя.     «Вчаться в того, кого люблять»- стверджував Дистервег.  В своїй роботі я намагаюсь, в першу чергу, навчити вихованців зрозуміти ціль навчання, побачити мету, кінцевий результат і разом з ними намітити шляхи реалізації задуманого. Треба любити справу, якою займаєшся і тоді буденна робота може возвеличуватися до творчості.

Подробнее...

Особистісно - діяльнісний підхід до організації навчального процесу

Традиційно при аналізі навчального процесу категорія "підхід" розглядається з позиції того, хто навчає, тобто вчителя. В цьому контексті особистісно-діяльнісний підхід до навчання, що сформувався до середини 90-х років, розглядався переважно як суб'єктно-орієнтовані організація й управління вчителем навчальною діяльністю її суб'єкта — учня при вирішенні ним спеціально підібраних педагогом навчальних завдань різної складності, спрямованих на його розвиток як особистості. Водночас стало очевидним, що особистісно-діяльнісний підхід може розглядатись і з позицій учня, бо специфіка навчальної діяльності полягає в спрямуванні на розвиток і саморозвиток суб'єкта цієї діяльності.

Подробнее...

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

На сьогоднішній день всі учасники навчально - виховного процесу розуміють необхідність визначення рівня шкільної зрілості дітей дошкільного віку. Отже, що саме діагностувати на етапі вступу дитини до школи?
Виділяють три основні групи труднощів, з якими зустрічаються не готові до школи діти.

Подробнее...