Октября 2021 Ноября 2021
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Методична робота

Pod_1Pod_2

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ВЧИТЕЛІВ КОЛЕГІУМУ №11

Виховання, отримане людиною, закінчено,

досягло своєї мети, коли людина настільки дозріла,

що володіє силою і волею самого себе утворювати

протягом подальшого життя, і знає спосіб і засоби,

як вона це може здійснити як індивідуум,

що впливає на світ.

А. Дістервег

Кожен день, в який ви не поповнили своєї

освіти хоча б маленьким, але новим

для вас шматком знання ... вважайте безплідно

і не зворотно для себе загиблим.

К. С. Станіславський

Подробнее...

Концепція науково-педагогічного проєкту "Росток”

базується на таких принципах:

- особистісного підходу до учня, вчителя, батьків; потребує розглядати кожну людину як неповторну, унікальну особистість, постійно розкривати і підкреслювати її досягнення в освітньому процесі;

- системності освіти забезпечує цілісність освіти як єдиного взаємопов’язаного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук;

- екологізації освіти полягає у необхідності побудови змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі;

- єдності національного та загальнолюдського в освіті допомагає запобігти як космополітичним, так націоналістичним збоченням в освітньому процесі;

- пріоритету розвиваючого навчання та виховання стверджує безпосередній вплив навчання, виховання на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються в зміст освіти - це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви особистості;

- пріоритету творчої діяльності обумовлює необхідність створення технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному, творчому підході, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів;

- додатковості потребує, щоб нові технології, методики, навчальні посібники, підручники, становили єдиний освітній простір, який поєднує суспільно-гуманітарний, природничий, екологічний, художньо-естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу;

- інтеграції поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної освітньої системи, відображає глибокий взаємозв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських, національних, моральних аспектів розвитку, навчання та виховання дітей, передбачає реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, технологій та методів освіти у комплексній Програмі розвитку дітей "Росток".

Принципові відмінності

розвиваючого навчання від традиційної школи

Традиційна школа

Розвиваюче навчання

1.

Формує виконавця, який живе й працює в системі заборон і наказів, має безальтернативне мислення.

Формує не виконавця, а високорозвинену, творчу людину, яка здатна генерувати власні ідеї, брати на себе відповідальність в умовах невизначеності.

2.

Головне завдання - вкласти в голови учнів певний об'єм готових знань та істин.

Головне завдання – розвиток дитини для того, щоб вона сама навчилась здобувати знання та істини.

3.

Основна функція учителя - передача учням готових знань та перевірка рівня засвоєння цих знань.

Основна функція учителя – організація пошукового процесу (організовує на уроках процес, активізуючи діяльність учнів);
розвиває не тільки пам'ять, але й різні форми мислення: сприйняття, уяву.

4.

Головний вид діяльності учнів - репродуктивний.

Цей вид діяльності веде до:

  • Перевантаження пам'яті учнів;
  • Блокування інших психічних процесів: сприйняття, уяви, альтернативного мислення;
  • Виникання двох небезпечних синдромів:
    1) страх помилитися,
    2) страх забути.

Головний вид діяльності учнів - продуктивний.

Цей вид діяльності не тільки стимулює психічний розвиток учнів, але й забезпечує професійне зростання вчителя в умовах спільної продуктивної діяльності вчителя та учня.

Зникає страх помилки.

Зникає гострота проблеми розрізнення в розвитку учнів.