Июня 2020 Июля 2020
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Науково-методична проблема:

«Створення освітнього простору для соціалізації особистості громадянського суспільства  на основі розвитку творчого та духовного потенціалу учасників педагогічного процесу в умовах Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку»

на  ІІ концептуально-діагностичному етапі.

У відповідності до цього  планується проведення таких методичних заходів:

 • Педагогічна рада  «Особистісно зорієнтоване навчання як чинник соціалізації особистості».

 • Педагогічна рада “Педагогічно-виховні та соціальні проекти як засіб формування активної життєвої позиції учнів”.

 • Психолого-педагогічні семінари  «Психологічне підґрунтя створення особистісно зорієнтованого освітнього середовища», «Психологічні механізми стимуляції життєвої активності особистості»

 • Методичний семінар «Сучасні прийоми та методи формування активної життєвої позиції учнів».

 • Методичні  місячники «Реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі для формування активної життєвої позиції учнів»,  «Реалізація педагогічно-виховних та соціальних проектів в виховній  роботі  та позаурочний час як засіб розвитку життєвої активності школярів».

Продовжується робота над експериментальною проблемою:

«Створення системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання».

У 2016 – 2017 н.р. педагогічний колектив продовжить роботу  над  науково-методичним проектом за темою: «Створення освітнього простору для соціалізації особистості громадянського суспільства  на основі розвитку творчого та духовного потенціалу учасників педагогічного процесу в умовах Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку» на ІІ концептуально-діагностичному та продовжить роботу над експериментальною проблемою  «Створення системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання» на ІІ практично коригуючому етапі. Виходячи з аналізу роботи школи за минулий рік та програми діяльності по науково-методичній та експериментальній проблемі, у новому навчальному році робота педагогічного колективу колегіуму буде спрямована на вирішення таких завдань:

 • Ø Продовжити  роботу над  науково-методичним проектом «Створення освітнього простору для соціалізації особистості громадянського суспільства  на основі розвитку творчого та духовного потенціалу учасників педагогічного процесу в умовах Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку» на ІІ концептуально-діагностичному етапі
 • Ø Продовжити роботу над експериментальною проблемою “Створення системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання” на ІІ практично коригуючому етапі.
 • Ø Спрямувати систему методичної роботи на розв’язання основних завдань відповідних етапів роботи над вищезазначеними темами науково-методичного проекту та експериментальної проблеми, а саме:

 

 • Забезпечення роботи творчих груп по розробці концептуальних положень для реалізації проекту;
 • Діагностування психолого-педагогічного статусу учнів різних вікових груп,
 • Продовження роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми  освіти для соціалізації особистості;
 • Проведення методичних заходів, спрямованих на опанування теоретичних питань ключової проблеми.
 • Відпрацювання експерименту по «Створенню системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання»
  • Відпрацювання проектів в системі управлінської діяльності колегіуму.
  • Продовження відпрацювання інноваційних  технологій.
  • Оновлення діагностичного інструментарію для психолого-педагогічного супроводу соціальної адаптації, творчого та духовного зростання колегіантів;
  • Продовження проведення моніторингового супроводу соціального, творчого та духовного зростання колегіантів;

 

 • Ø Навчально-виховний процес в початковій та середній школі продовжувати будувати  на основі Нових стандартів початкової, базової та повної загальної освіти;
 • Ø Систему виховної роботи в колегіумі будувати на основі проектної педагогіки у відповідності до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та з урахуванням головних завдань по соціалізації особистості;
 • Ø Здійснювати корекційну роботу в виховному процесі шляхом  забезпечення  моніторингового супроводу виховного процесу з  використанням діагностичного та корекційного інструментарію комп’ютерного комплексу «Універсал»;
 • Ø Сприяти подальшому розвитку духовної, творчо обдарованої, життєво компетентної,  інтелектуально-розвиненої особистості громадянина України шляхом:
 • удосконалення системи управління та контролю за організацією навчально-виховної діяльності у Школі повного дня в форматі творчості, самостійного пошуку, індивідуалізації та суспільно-корисної діяльності;
 • оптимізація тематики спецкурсів, елективних курсів відповідно до профілів навчання    з метою удосконалення системи допрофільного та профільного навчання, роботи з обдарованою дитиною;
  • проведення діагностики рівня розвитку духовного та творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень, відстеження показників по становленню позитивної Я - концепції
  • удосконалення педагогічного супроводу діяльності органів класного учнівського самоврядування шляхом організації та проведення творчих звітів;
  • здійснення психологічного супроводу за  розвитком особистості учнів на кожному віковому етапі, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;
  • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на підставі його психолого-педагогічного  вивчення.

 

 • Ø Накопичувати досвід роботи колективу колегіуму  з питань соціалізації особистості та розвитку духовного потенціалу учасників навчально-виховного процесу в умовах школи випереджаючої освіти для сталого розвитку шляхом:

-       участі в  конференціях, семінарах,  виставках педагогічних досягнень,

-       публікацій в педагогічній пресі та на освітянських сайтах,

-       видання методичних збірок, брошур з досліджуваних питань.