Марта 2019 Апреля 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Школа зростання педагогічної майстерності

 

14 жовтня пройшло чергове заняття «Школи зростання педагогічної майстерності». Були розглянуті питання з теорії навчання, а саме:

-         Дидактичні принципи навчання;

-         Дидактичні форми та методи навчання;

-         Прийоми активізації пізнавальної активності учнів;

-         Контроль та оцінювання знань.

Молоді вчителі опрацювали методичну літературу з даних питань та пройшли контрольне тестування, на якому показали рівень володіння теорією навчання.

Контрольні питання можна переглянути в розділі «Методична робота».

 

Тестові завдання до теми «Теорія навчання»

  1. Використання евристичних бесід, пізнавальних  завдань передбачає принцип а) науковості, б) системності і послідовності, в) виховую чого навчання, г)розвиваючого навчання,  д)наочності (1 бал).
  2. Сувора логічна послідовність в навчанні, щоб нові знання спиралися на раніше засвоєні вимагається принципом а) науковості, б) системності і послідовності, в) виховую чого навчання, г)розвиваючого навчання,  д)наочності (1 бал).
  3. Різноманітні матеріали, предмети, знаряддя навчального процесу називаються а) методи навчання, б) форми навчання в) прийоми навчання, г) засоби навчання, д) зміст навчання. (1 бал).
  4. Спосіб організації навчальної роботи учнів щодо вирішення дидактичних завдань називають: а) методи навчання, б) форми навчання в) прийоми навчання, г) засоби навчання, д) способи навчання. (1 бал).
  5. Дидактична категорія, яка являє собою чітко організовану, змістовно насичену та методично оснащену систему пізнавального та виховного спілкування називається а) методи навчання, б) форми навчання в) прийоми навчання, г) засоби навчання, д) способи навчання. (1 бал).
  6. Консультації є формою навчання : а) груповою, б) індивідуальною, в) фронтальною, г) колективною, д) парною(1 бал).
  7. Робота з усіма учнями в одному темпі передбачено формою навчання: а) груповою, б) індивідуальною, в) фронтальною, г) колективною, д) парною. (1 бал).
  8. Робота з усіма учнями класу в різному темпі з урахуванням особливостями взаємодії передбачено формою навчання: а) груповою, б) індивідуальною, в) фронтальною, г) колективною, д) парною. (1 бал).
  9. Назвіть відомі Вам форми організації навчання (5-6 форм). (2 бали)

10.  Які головні вимоги висуваються до читання лекцій? (2 бали)

11.  Назвіть відомі Вам способи проведення семінарів. (2 бали)

12.  Назвіть три основних завдання, які повинна одночасно вирішувати групова форма навчання. (2 бали)

13.  Назвіть найбільш розповсюджені методи організації навчальної роботи (5 методів) (2 бали)

14.  Назвіть 6 класів за таксономією цілей навчання. (3 бали)

15.  Які вимоги до навчальних досягнень учнів на достатньому рівні? (3 бали)

Всього – 24 бали

 

Опитування

Новий сайт колегіуму